Gençlerin Felsefe İle İlgilenmesini Sağlamak

Felsefe, insanların dünya deneyimini elde etme yollarını analiz etmek için bir dizi mantık ve motivasyon aracıdır. Genelde eleştirel düşünmeyi, net yazmayı, yakın okumayı ve mantıksal analizi öğretir. Felsefe bunları, dünyayı tanımlamak için kullandığımız dili ve onun içindeki kendi değerimizi anlamak için kullanır. Felsefe, insanların sorduğu sorularla ayırt edilir. Duyularımız gerçekliği tam olarak tanımlar mı? Ahlaksız eylemleri ahlaksız kılan nedir? Nasıl yaşamalıyız? Bunlar bazı felsefi sorulardır ve yanıt vermeye başlayabileceğimiz davranışları öğretir. İşte bir gencin felsefeyle ilgilenmesini sağlamak için ipuçları;

Kritik Düşünce

Felsefe genellikle neyin gerçek neyin yanlış olduğu, doğru neyin yanlış olduğu, yaşamın anlamı, bilgi ve toplum ve gerçekliğin doğası gibi temel sorulara eleştirel düşünmeyi ve sistematik araştırmayı teşvik eder. Felsefe, diğer tüm düzenlemelerden daha çok, batı entelektüel geleneğinin temel sorunlarını bir şekilde araştırır. Gençlerin argümanları takip etmeye ve soru formüle etmeye teşvik eder.

İyi Kariyer Fırsatları

Felsefe, çok önemli ve yönetilebilir bir iş becerisidir. Hem argümanlar hem de nedenler açısından önemi ile yüksek lisans eğitiminin yanı sıra işletme, hukuk, din, diplomasi, tıbbi yönetim veya yazma alanlarında bir kariyer için mükemmel bir hazırlıktır.

Felsefe

Akıllı Becerilerin Geliştirilmesi

Ne çalıştığın konusunda tutkulu olmak önemli olsa da, pratik olmak da isteyeceksin. Neyse ki Felsefe, gençlere her türlü çalışma ortamında uygulanabilecek bir dizi akıllı beceriyle yardımcı olur.

Filozoflar zor sorular sorar: hayatın anlamı nedir, hayatımı nasıl yaşamalıyım, evren nereden geldi, Tanrı var mı, gerçek nedir? Bir filozof olan gençler, sorgulayan bir zihinle genel konular hakkında bir fikir üzerinde ilerleme kaydetme konusunda yetenekli olabilirler.

Felsefe Çalışmak Hangi Akıllı Becerileri Geliştirir?

  • Mantıksal argümanları analiz edin ve formüle edin
  • Çeşitli düşünce ve teorileri yorumlayın ve değerlendirin
  • Çeşitli sorunlar hakkında fikir üretin
  • Benzerlikleri gözden kaçırmadan küçük farklılıkları ayırma yeteneği
  • Konuları çeşitli açılardan inceleme yeteneği

Görünümleri Artiküle Etmeyi Öğretir

Felsefeyi öğrenen gençler görüşlerini ve arkasındaki mantığı hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilirler. Rakiplerinin görüşlerinin en güzel halini, onları değerlendirmeden önce sunmayı öğrenirler. Kendi görüşlerini bir hedefle yargılamak için Felsefe dersleri alırlar. Felsefe öğrencileri, kendi dillerine ve bu dildeki açıklığın önemine karşı uyanık olmayı öğrenirler.

Daha İyi İş Fırsatları

Öğrencilerde geliştirdiği beceriler nedeniyle giderek daha fazla alan felsefi eğitim lehine ortaya çıkmaktadır. Felsefe mezunu olan gençler, hem işverenler hem de kurumları için değerli olan akıllı aktarılabilir becerilere sahiptir.  Öğrenilen beceriler arasında, işgücüne girmek için sağlam bir temel oluşturan ve çeşitli açılardan problem çözme ve bilgi değerlendirme gerektiren kariyerlerde yararlı olan anlaşılır ve eleştirel düşünme, güvenilir konuşma ve yazma, yenilikçi sorgulama ve etkili akıl yürütme yer alır.

Bir Cevap Yazın